O projektu

Naziv projekta:

Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska (UP.03.3.1.04.0020)

Poziv za dostavu projektnih prijedloga:

Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo (Europski socijalni fond)

Korisnik projekta:

Škola za medicinske sestre Mlinarska

Ukupna vrijednost projekta:

46.555.165,83 kn
Projekt je financiran sredstvima EU u stopostotnom iznosu.

Razdoblje provedbe projekta: 

1.12.2019. – 1.12.2023.

Cilj projekta:

Uspostaviti Regionalni centar kompetentnosti u sektoru zdravstva i izgraditi programske, materijalne i ljudske resurse kojima će se osigurati izvrsnost Centra.

Svrha projekta:

Uspostava programskih i kadrovskih uvjeta rada RCK Mlinarska, koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima; uspostava i razvoj Centra za ergonomiju; poticanje izvrsnost nastavnika kroz aktivnosti jačanja kompetencija odgojno – obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca; uspostava suradnje s ustanovama za visoko i srednje obrazovanje, znanstvenim organizacijama, komorama i tvrtkama te centrima izvrsnosti u zemlji i inozemstvu; ponuda stručnog osposobljavanja i usavršavanja te cjeloživotnog učenja odraslim polaznicima; razvoj specifičnih, posebno prilagođenih programa za učenike s teškoćama i osobe s invaliditetom, s ciljem povećanja njihovih mogućnosti za ulazak i ostanak na tržištu rada.

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Nenad Petrović, voditelj projekta
Broj telefona: +385 98 663 425
E-mail: