Rezultati

Očekivani rezultati projekta

Projektom će se uspostaviti programski i kadrovski preduvjeti za uspješan rad centra kompetentnosti u podsektoru zdravstva za područje Grada Zagreba te Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije.

Centar će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu, kako učenicima tako i polaznicima programa obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja te poticati izvrsnost nastavnika i mentora kroz aktivnosti jačanja njihovih stručnih i nastavničkih kompetencija.

Posebnost Centra je posvećenost ergonomiji, što ga čini jedinstvenim u ovom dijelu Europe.

GODIŠNJI PLANOVI RADA

Godišnji plan rada RCK 2020/2021.

Godišnji plan rada RCK 2019/2020.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O RADU

Godišnji izvještaj RCK 2019/2020.

RAZVOJ SUSTAVA KVALITETE

Izvještaj o samovrednovanju – 2020.

STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA

ISHODI UČENJA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OBRAZOVANJU ODRASLIH

Program usavršavanja

Priručnik za nastavnike

Prezentacija s radionice

DJECA S DEFORMACIJOM KRALJEŠNICE

Priručnik

STRUČNO UAVRŠAVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

SAVJETOVANJE ZA DOJENJE

Priručnik

NJEGA STARIJIH OSOBA

Priručnik

SPECIFIČNI POSTUPCI U ZDRAVSTVENOJ NJEZI

Priručnik

DJECA S DEFORMACIJOM KRALJEŠNICE

Priručnik

PROGRAMI ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

ZDRAVSTVENA NJEGA U ZAJEDNICI

Priručnik

PRATITELJICA NA PORODU

Priručnik

USAVRŠAVANJE UČENIKA

TEČAJ PALIJATIVNE SKRBI

Priručnik

SMANJENJE DEFORMACIJE KRALJEŽNICE

Priručnik

 

PODCENTRI REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI

Istraživanje centara za ergonomiju i/ili salutogenezu u Hrvatskoj i inozemstvu

Istraživanje centara za obrazovanje odraslih i sličnih oblika djelovanja u centrima strukovne izvrsnosti / kompetentnosti u Hrvatskoj i inozemstvu

Centri za inovacije, projekte i poduzetništvo i slični oblici djelovanja u hrvatskim i inozemnim organizacijama

Centri za profesionalno informiranje i (karijerno) savjetovanje učenika i slični oblici djelovanja u Hrvatskoj i nekim državama Europske unije

Istraživanje volonterskih centara i školskih volonterskih klubova koji djeluju u Hrvatskoj i izvan nje

Model Centra za obrazovanje odraslih RCK Mlinarska

Model Centra za projekte, inovacije i poduzetništvo RCK Mlinarska

Model Centra za profesionalno informiranje i razvoj karijere RCK Mlinarska

Model Volonterskog centra RCK Mlinarska

 

STRATEŠKO I OPERATIVNO PLANIRANJE

Razvojni plan RCK Mlinarska

Centri strukovne izvrsnosti u sektoru zdravstva (Analiza postojećih centara kompetentnosti/izvrsnosti u Europi)

Analiza društvenog i gospodarskog okruženja RCK Mlinarska

Analiza potreba tržišta rada u sektoru zdravstva

Analiza postojećeg stanja RCK Mlinarska

Strateški ciljevi RCK Mlinarska

Indikatori ostvarenja strateškog plana

Strateški plan RCK Mlinarska 2021. – 2025. 

Akcijski plan razvoja RCK Mlinarska za 2021. godinu

 

DIGITALNI OBRAZOVNI SADRŽAJI

Digitalni udžbenik Dentalno asistiranje 1

Digitalni udžbenik Dentalno asistiranje 2 i 3

 

 

PRVIH 100 GODINA ŠKOLE ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA

Monografija “U kontekstu jednog stoljeća” – Svezak I

Monografija “U kontekstu jednog stoljeća” – Svezak II