Rezultati

Očekivani rezultati projekta

Projektom će se uspostaviti programski i kadrovski preduvjeti za uspješan rad centra kompetentnosti u podsektoru zdravstva za područje Grada Zagreba te Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije.

Centar će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu, kako učenicima tako i polaznicima programa obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja te poticati izvrsnost nastavnika i mentora kroz aktivnosti jačanja njihovih stručnih i nastavničkih kompetencija.

Posebnost Centra je posvećenost ergonomiji, što ga čini jedinstvenim u ovom dijelu Europe.

GODIŠNJI PLANOVI RADA

Godišnji plan rada RCK 2020/2021.

Godišnji plan rada RCK 2019/2020.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O RADU

Godišnji izvještaj RCK 2019/2020.

RAZVOJ SUSTAVA KVALITETE

Izvještaj o samovrednovanju – 2020.

STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA

ISHODI UČENJA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU
I OBRAZOVANJU ODRASLIH

Program usavršavanja

Priručnik za nastavnike

Prezentacija s radionice