Rezultati

REZULTATI PROJEKTA


Projektom se uspostavljaju programski i kadrovski preduvjeti za uspješan rad centra kompetentnosti u sektoru zdravstva za područje Grada Zagreba te Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije.

Centar kontinuirano unapređuje mogućnosti za učenje temeljeno na radu, kako učenicima tako i polaznicima programa obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja te potiče izvrsnost nastavnika i mentora kroz aktivnosti jačanja njihovih stručnih i nastavničkih kompetencija.

Posebnost Centra je posvećenost ergonomiji, što ga čini jedinstvenim u ovom dijelu Europe.

 

OSTVARENJE PROJEKTNIH POKAZATELJA


Sudionici s predtercijarnim obrazovanjem (ISCED 1-4) (Broj): Ciljna vrijednost pokazatelja (500) je u potpunosti ostvarena. Ukupno ostvarena vrijednost pokazatelja na razini projekta iznosi 1756 (1442 Ž).

Sudionici s tercijarnim obrazovanjem (ISCED od 5 do 8) (Broj): Ciljna vrijednost pokazatelja (200) je u potpunosti ostvarena. Ukupno ostvarena vrijednost pokazatelja na razini projekta iznosi 227 (194 Ž).

Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj): Ciljna vrijednost pokazatelja (500) je u potpunosti ostvarena. Ukupno ostvarena vrijednost pokazatelja na razini projekta iznosi 1744 (1437 Ž).

Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj): Ciljna vrijednost pokazatelja (200) je u potpunosti ostvarena. Ukupno ostvarena vrijednost pokazatelja na razini projekta iznosi 239 (199 Ž).

 

STRATEŠKO I OPERATIVNO PLANIRANJE – USPOSTAVA I RAZVOJ RCK MLINARSKA


Razvojni plan RCK Mlinarska 2018.-2023.

Razvojni plan RCK Mlinarska 2023.-2028.

Zadaće RCK Mlinarska

Program djelovanja RCK Mlinarska

ANALIZA STANJA I POTREBA

Centri strukovne izvrsnosti u sektoru zdravstva (Analiza postojećih centara kompetentnosti/izvrsnosti u Europi)

Analiza društvenog i gospodarskog okruženja RCK Mlinarska

Analiza potreba tržišta rada u sektoru zdravstva

Analiza postojećeg stanja RCK Mlinarska

STRATEŠKO PLANIRANJE I OPERATIVNA PROVEDBA

Strateški ciljevi RCK Mlinarska

Indikatori ostvarenja strateškog plana

Strateški plan RCK Mlinarska 2021. – 2025. 

Akcijski plan razvoja RCK Mlinarska za 2021. godinu

Akcijski plan razvoja RCK Mlinarska za 2022. godinu

Akcijski plan razvoja RCK Mlinarska za 2023. godinu

Akcijski plan razvoja RCK Mlinarska za 2024. godinu

Izvještaj o realizaciji akcijskog plana za 2021. godinu

Izvještaj o realizaciji akcijskog plana za 2022. godinu

Izvještaj o realizaciji akcijskog plana za 2023. godinu

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA RCK MLINARSKA

Organizacijska struktura

Sistematizacija radnih mjesta

MODELI SURADNJE

Model suradnje s ustanovama za strukovno obrazovanje

Model suradnje s visokim učilištima

Model suradnje sa znanstvenim organizacijama

Model suradnje sa strukovnim komorama

Model suradnje s međunarodnim centrima

Model suradnje s trgovačkim društvima i obrtima

ODRŽIVOST RCK MLINARSKA

Plan održivosti

Studija izvodljivosti

Marketing plan

 

GODIŠNJI PLANOVI I IZVJEŠTAJI


GODIŠNJI PLANOVI RADA

Godišnji plan rada RCK 2019/2020.

Godišnji plan rada RCK 2020/2021.

Godišnji plan rada RCK 2021/2022.

Godišnji plan rada RCK 2022/2023.

Godišnji plan rada RCK 2023/2024.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O RADU

Godišnji izvještaj RCK 2019/2020.

Godišnji izvještaj RCK 2020/2021.

Godišnji izvještaj RCK 2021/2022.

Godišnji izvještaj RCK 2022/2023.

Godišnji izvještaj RCK 2023/2024. – 1. tromjesečje

 

SUSTAV OSIGURAVANJA KVALITETE


Model sustava osiguravanja kvalitete

Politika sustava upravljanja kvalitetom

Pravila o sustavu upravljanja kvalitetom

Model praćenja učenika i odraslih polaznika

Izvještaj o samovrednovanju – 2020.

Izvještaj o samovrednovanju – 2021.

Izvještaj o samovrednovanju – 2022.

Izvještaj o samovrednovanju – 2023.

 

MODERNIZACIJA OBRAZOVNIH PROGRAMA RCK


Standard zanimanja Dentalni asistent / Dentalna asistentica (Upis u Registar HKO: 23.06.2023.)

Standard kvalifikacija Dentalni asistent / Dentalna asistentica (Upis u Registar HKO: u postupku)

Strukovni kurikulum Dentalni asistent / Dentalna asistentica

Program prekvalifikacije Dentalni tehničar / Dentalna tehničarka

Model prilagodbe obrazovnih programa za učenike i odrasle polaznike s teškoćama ili invaliditetom

Kurikulum ustanove: Škola za medicinske sestre Mlinarska

Kurikulum ustanove: Zdravstveno učilište Zagreb

Kurikulum ustanove: Škola za medicinske sestre Vinogradska

Kurikulum ustanove: Škola za primalje Zagreb

Kurikulum ustanove: Srednja škola Viktorovac Sisak

Kurikulum ustanove: Srednja škola Topusko

 

CENTRI REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI


CENTAR ZA ERGONOMIJU I SALUTOGENEZU

Istraživanje centara za ergonomiju i/ili salutogenezu u Hrvatskoj i inozemstvu

Model Centra za ergonomiju i salutogenezu

Međupredmetna tema Ergonomija

CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Istraživanje centara za obrazovanje odraslih i sličnih oblika djelovanja u centrima strukovne izvrsnosti / kompetentnosti u Hrvatskoj i inozemstvu

Model Centra za obrazovanje odraslih RCK Mlinarska

CENTAR ZA PROJEKTE, INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO

Centri za inovacije, projekte i poduzetništvo i slični oblici djelovanja u hrvatskim i inozemnim organizacijama

Model Centra za projekte, inovacije i poduzetništvo RCK Mlinarska

CENTAR ZA PROFESIONALNO USMJERAVANJE I RAZVOJ KARIJERE

Centri za profesionalno usmjeravanje i (karijerno) savjetovanje učenika i slični oblici djelovanja u Hrvatskoj i nekim državama Europske unije

Model Centra za profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere RCK Mlinarska

Program radionica karijernog savjetovanja za učenike

CENTAR ZA RAZVOJ E-UČENJA

Model Centra za razvoj e-učenja

Plan implementacije e-učenja u RCK sastavnice

Sustav za e-učenje RCK Mlinarska

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Model Centra za istraživanje i razvoj

CENTAR ZA SMJEŠTAJ

Model centra za smještaj

VOLONTERSKI CENTAR

Istraživanje volonterskih centara i školskih volonterskih klubova koji djeluju u Hrvatskoj i izvan nje

Model Volonterskog centra RCK Mlinarska

Aktivnosti školskih volonterskih klubova 2021./2022.

Aktivnosti školskih volonterskih klubova 2022./2023.

Tjedan volontiranja (2021.)

Humanitarna akcija za izbjeglice iz Ukrajine (2022.)

Uključimo isključene – volonterska akcija za beskućnike (2023.)

 

DIGITALNI UDŽBENICI, PRIRUČNICI I OBRAZOVNI SADRŽAJI


UDŽBENICI (ODOBRENI OD MZO)

Digitalni udžbenik Dentalno asistiranje 1

Digitalni udžbenik Dentalno asistiranje 2 i 3

DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI (OBJAVLJENI U REPOZITORIJU)

Digitalni priručnik Primaljska njega ginekološke bolesnice za 3. razred

Digitalni priručnik Primaljska njega ginekološke bolesnice za 4. razred

Digitalni priručnik Primaljska njega trudnice, rodilje i babinjače za 3. razred

Digitalni priručnik Primaljska njega trudnice, rodilje i babinjače za 4. razred

STANDARDNI POSTUPCI SESTRINSKE PRAKSE (POVEZNICE NA EDUTORIJ)

 

PROMOCIJA REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI


Plan diseminacije projekta

Izvještaj o diseminaciji

MONOGRAFIJA POVODOM 100 GODINA ŠKOLE ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA

Monografija U kontekstu jednog stoljeća – Svezak I

Monografija U kontekstu jednog stoljeća – Svezak II

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA

Fotogalerija                                   Video

GOSTOVANJA NA HRT

Dobro jutro, Hrvatska, 04.10.2021. – Predstavljanje udžbenika Dentalno asistiranje I

Dobro jutro, Hrvatska, 27.09.2022. – Predstavljanje udžbenika Dentalno asistiranje II i III

Dobro jutro, Hrvatska, 01.06.2023. – 100 godina Škole za medicinske sestre Mlinarska

RADIO GOSTOVANJA

Radio Sljeme, 01.06.2023. – 100 godina Škole za medicinske sestre Mlinarska

INTERNETSKI PORTALI

MojZagreb.Info: Uspješan završetak još jednog EU projekta Škole za medicinske sestre Mlinarska u Zagrebu

ZGportal: Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska – Uspješan završetak još jednog EU projekta Škole za medicinske sestre Mlinarska

Večernji.hr: Regionalni centar kompetentnosti

Srednja.hr: Zagrebačka škola završila projekt vrijedan preko 6 milijuna eura: Evo što su sve postigli

Sisak.Info: Uspješan završetak još jednog EU projekta Škole za medicinske sestre Mlinarska

Zagreb.Info: U Esplanadi predstavljen prvi udžbenik u Hrvatskoj iz Dentalnog asistiranja