10. sastanak Radne skupine za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK

Tijekom današnjeg sastanka članovi radne skupine razradili su dinamiku ostvarenja postavljenih strateških ciljeva po svim zacrtanim aktivnostima te izradili okvirni plan njihove provedbe od 2021. do 2025. godine. Sukladno utvrđenom planu aktivnosti za cijelo strateško razdoblje, članovi radne skupine u nastavku su sastanka detaljnije razradili dinamiku provedbe te utvrdili nositelje i kvantitativne pokazatelje ostvarenja aktivnosti iz akcijskog plana za 2021. godinu.