11. Kongres HUMS “Sestrinstvo bez granica”

Kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara održan je od 9. do 12. lipnja 2022. godine u Centru Gervais, u Opatiji. Na kongresu se govorilo o utjecaju digitalizacije na sestrinsku profesiju, naprednoj sestrinskoj praksi, zakonskoj regulativi i obrazovanju medicinskih sestara te o medicinskim sestrama i tehničarima kao radnoj snazi.

U plenarnom dijelu sudjelovali su predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije, Međunarodnog vijeća medicinskih sestara i Europskog udruženja medicinskih sestara.

Iz Škole za medicinske sestre Mlinarska sudjelovali su Tanja Dornik, Daniel Goreta i Đurđica Stanešić sa svojom prezentacijom na temu “Transkulturalni pristup u liječenju psihijatrijskog bolesnika” te Sanda Franković, Dora Kuharić i Milica Kljak s posterom „Projekt: Pogledaj moju značku i reci tko sam“.