15. sastanak Radne skupine za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK

Putem platforme Zoom, 26. rujna 2023. godine održan je 15. sastanak Radne skupine za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK.

Na sastanku je usvojeno 6 izrađenih modela suradnje RCK Mlinarska i završna verzija Plana održivosti RCK Mlinarska.

Studija izvodljivosti RCK Mlinarska je još u izradi pa su na sastanku članovi RS dali primjedbe na radnu verziju dokumenta.