6. sastanak Uprave RCK Mlinarska

Šesti sastanak Uprave RCK Mlinarska održan je u restoranu Okrugljak, 8. studenog 2023. godine.

Na sastanku su prihvaćeni Izvještaj o radu, Godišnji plan rada i Program djelovanja RCK Mlinarska. Završna konferencija projekta bit će održana 28. studenog, a sljedeći sastanak Uprave sazvat će se prema potrebi.