Implementacija međupredmetne teme ergonomija u RCK škole

Stručno usavršavanje ravnatelja na temu “Implementacija međupredmetne teme ergonomija u RCK škole” održana je online, putem platforme Zoom, 10. listopada 2023. godine.

Edukacija je provedena sa svrhom upućivanja ravnatelja RCK škola na koji način implementirati međupredmetnu temu ergonomija u njihove škole.