Međunarodna znanstvena konferencija u Osijeku

U Osijeku je 14. i 15. studenog 2022. održana Međunarodna znanstvena konferencija “Globalne kompetencije za 21. stoljeće”.

Na konferenciji je kroz prezentaciju predstavljen Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska.