Održan 1. sastanak stručne radne skupine za izradu standarda kvalifikacije dentalni asistent/dentalna asistentica

U Učilištu Ambitio 11. listopada 2022. godine održan je početni sastanak stručne radne skupine za izradu standarda kvalifikacije dentalni asistent/dentalna asistentica.

Na sastanku su članovi radne skupine upoznati sa zakonskom regulativom, obrascem za izradu standarda kvalifikacije i metodologijom (smjernicama) za izradu standarda kvalifikacije. Dogovoreno je da će svi članovi radne skupine raditi zajedno na izradi cjelovitog prijedloga standarda kvalifikacije i pripremiti dokumentaciju za upis u registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Članovi radne skupine dogovorili su da će do idućeg sastanka proučiti dobivene materijale i metodologiju s posebnim naglaskom na dio koji se odnosi na prijedlog skupa ishoda učenja, kao i da će kontaktirati Medicinsku školu Bjelovar koja izrađuje standard kvalifikacije dentalni tehničar/dentalna tehničarka.

Idući sastanak održat će se u listopadu ove godine, a termini budućih sastanaka bit će određeni dinamikom izrade svakog pojedinog dijela standarda kvalifikacije.