Održan 2. sastanak stručne radne skupine za izradu strukovnog kurikuluma dentalni asistent/dentalna asistentica

Drugi sastanak stručne radne skupine za izradu strukovnog kurikuluma dentalni asistent/dentalna asistentica održan je online, 2. lipnja 2023. godine.

Na sastanku su usuglašene izmjene u redoslijedu tj. rasporedu izvođenja modula po godinama obrazovanja, kao i dopune naziva modula te je definirano da je potrebno započeti s pisanjem uvodnog dijela svih modula.

Idući sastanak održat će se krajem ovog mjeseca.