Održan 3. sastanak Radne skupine za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK

Danas je u Učilištu Ambitio održan 3. sastanak Radne skupine za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK. Na današnjem sastanku članovi radne skupine definirali su konačni tekst misije RCK i utvrdili koje su njegove temeljne organizacijske vrijednosti. Dogovoreno je da do sljedećeg sastanka u ožujku svaki član radne skupine pojedinačno treba u skladu s dobivenim uputama izraditi pripremu za definiranje vizije RCK.

 

Misija RCK Mlinarska je postizanje izvrsnosti cjeloživotnog obrazovanja u području zdravstva kroz modernizaciju strukovnih kurikuluma i infrastrukture, temeljeno na načelima partnerstva i društvene koristi s naglaskom na području ergonomije i salutogeneze, a odgovarajući na potrebe tržišta rada.

Temeljne organizacijske vrijednosti RCK Mlinarska su:

  • Odgovornost
  • Izvrsnost
  • Timski rad
  • Kompetentnost
  • Inovativnost