Održan 6. sastanak Projektnog tima

Danas je online putem održan 6. sastanak projektnog tima. Članovi projektnog tima razmotrili su do sada provedene projektne aktivnosti: pripreme za početak procesa strateškog planiranja; izradu web stranica, logotipa i knjige grafičkih standarda projekta; Izvješće o samovrjednovanju RCK za 2020. godinu, Godišnje izvješće o radu RCK u 2019./2020. godini; Plan rada RCK za 2020./2021. godinu; aktivnosti Radne skupine za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK i Radne skupine za uspostavu centara RCK; rad na pisanju Priručnika za primalje i udžbenika Dentalno asistiranje I – III; održavanje sastanka s predstavnicima MZO i ASOO-DEFCO u vezi s izradom standarda zanimanja; izrada Analize postojećih centara kompetentnosti/izvrsnosti u Europi i Analize društvenog i gospodarskog okruženja RCK Mlinarska.

U drugom dijelu sastanka članovi su usuglasili nadolazeće aktivnosti: sastanak s predstavnicima MZO i DEFCO-a za sektor zdravstva u vezi s izradom standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te provedbu stručnog usavršavanja nastavnika Ishodi učenja u strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih.