Održan 7. sastanak projektnog tima

Danas je online putem održan 7. sastanak projektnog tima. Članovi projektnog tima razmotrili su dosada provedene aktivnosti: Analizu postojećih centara kompetentnosti/izvrsnosti u Europi i Analizu društvenog i gospodarskog okruženja RCK Mlinarska; izradu Strateških ciljeva RCK; istraživanje postojećih centara i sličnih oblika djelovanja u Hrvatskoj i inozemstvu te izvješća o provedbi istraživanja; pregled modula i nastavnih jedinica u DOS-u Standardni postupci sestrinske prakse; izradu digitalnog udžbenika Dentalno asistiranje I-III; provedu online radionice Ishodi učenja u strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih; održavanje sastanaka s MZO u vezi s Modernizacijom strukovnih kurikuluma u okviru RCK.

U tijeku je: izrada Analize potreba tržišta rada u sektoru zdravstva i Analize postojećeg stanja RCK Mlinarska; izrada Strateškog plana razvoja RCK Mlinarska i Indikatora ostvarenja strateškog plana; izrada Organizacijske strukture RCK Mlinarska i izrada Programa djelovanja RCK; provedba učeničkih natjecanja; izrada Monografije ŠMS Mlinarska, istraživanje tržišta za nabavu šivanja povijesnih uniformi medicinskih sestara i milosrdne braće i izrada znački sestrinstva; plan diseminacije projekta te otvaranje stranice projekta na društvenim mrežama Facebook i Instagram.