Radni sastanak projektnog tima Škole za primalje

Dana 03. rujna 2021. godine, u Školi za primalje održan je radni sastanak školskog projektnog tima.

Sudionici sastanka dogovarali su se oko okvira za provedbu terenske i praktične nastave učenika u sklopu projekta, njihovog sudjelovanja na smotrama i natjecanjima, načinu evidentiranja sudionika u projektnim aktivnostima koje će škola organizirati te načinu izvještavanja o provedbi.

Također, predstavljeni su obrasci za izradu programa stručnog usavršavanja nastavnika i zdravstvenih radnika te izvannastavnih aktivnosti učenika, kao i rokovi izrade pojedinih dokumenata. Predstavljen je i način sudjelovanja nastavnika u programima stručnog usavršavanja i studijskim putovanjima te odlazaka na konferencije i druge aktivnosti za razvoj njihovih kompetencija.

Definirano je da prilozi za Godišnji izvještaj o radu RCK za prošlu i Godišnji plan rada RCK za tekuću školsku godinu trebaju biti izrađeni do sredine listopada, a školsko izvješće o provedenom samovrjednovanju potrebno je dostaviti što prije.

Ujedno su na sastanku dogovoreni i daljnji koraci u izradi Digitalnih obrazovnih sadržaja i pisanju Priručnika za primalje.