Terenska nastava učenika RCK Mlinarska u Austriji

Tridesetak učenika trećih i četvrtih razreda smjera sanitarni tehničar Zdravstvenog učilišta 17. travnja 2023. godine posjetilo je spalionicu otpada Pfaffenau u Beču, Austrija.

Tijekom terenske nastave učenici su imali priliku upoznati se sa suvremenom tehnologijom u području zbrinjavanja i ponovne uporabe otpada budući da je sustav ove spalionice u potpunosti u skladu s graničnim vrijednostima najstrožih zakona EU o zaštiti okoliša. Posebno treba istaknuti da su emisije prašine 90% ispod dopuštene granice, dok je vrijednost za sumporni dioksid niža za 95%. Učinkovitost sustava iznosi visokih 76%.