Volonterski klub Mlinarska – donacija knjiga i slikovnica

Volonterski klub Mlinarska je tijekom mjeseca ožujka pokrenuo i realizirao akciju prikupljanja slikovnica i knjiga dječjeg/mladenačkog sadržaja za knjižnicu pedijatrijskog odjela KBC-a Zagreb, ali u dogovoru sa sr. Bernardicom Pavlić  donacija je usmjerena na potrebitiju lokaciju – Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju u Klinici za stomatologiju KBC-a Zagreb, u Gundulićevoj 5.

U prikupljanju slikovnica i knjiga sudjelovali su svi učenici Škole za medicinske sestre Mlinarska, a 3.c razred kao razred-volonter prikupljenu donaciju je presložio u prigodnu poklon ambalažu te je donacija odnesena u Gundulićevu 5 gdje je glavna sestra Branka Crnković objasnila djelokrug rada stomatološke klinike te povela učenike volontere na odjel dječje i preventivne stomatologije gdje je donacija uručena magistri Sanji Kolarić. Slikovnice i knjige će popunjavati police dječje ambulante i  služiti kao nagrada za hrabrost djeci nakon stomatološkog pregleda.

Učenici volonteri koji su sudjelovali u akciji su Katarina Janković, Matea Diankov, Matej Štefanić, Anes Dervišević,  Maria Kokalović, Gabriel Bučarić, David Budak, Iva Jelača, Marina Žnajder, Lana Sruk i Luka Pucko.