Volontiranje u udruzi “Jak kao Jakov”

Volonteri i učenici SŠ Topusko sudjelovali su u projektu „Humanitarni rad u školama“, financiranom od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Osobito su se istaknuli volontirajući za udrugu „Jak kao Jakov“ (karlovačka Humanitarna udruga za pomoć djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima). Projekt se provodi u suradnji s Osnovnom školom Švarča te sa Srednjom školom Topusko. Učenike su kroz radionice podučavali humanitarnom radu i djelovanju, a imali su priliku okušati se u izradi keramičkih suvenira na kreativnim keramičkim radionicama. Cilj projekta bio je informirati učenike o važnosti, prednostima i dobrobiti humanitarnog rada te ih potaknuti na uključivanje u humanitarna događanja. Cilj je također senzibilizirati učenike i njihovu neposrednu okolinu za probleme s kojima se suočavaju njihovi vršnjaci, poznanici i svi ostali kojima je potrebna pomoć. Jedan od ciljeva je i potaknuti mlade na volonterstvo.

Središnji događaj udruge, humanitarni koncert „Njima na dar”, održao se 19. svibnja 2023. godine, u Domu OSRH Zrinski u Karlovcu. Koncert je posvećen svoj djeci oboljeloj od malignih bolesti. Osim što su uživali u koncertu, naši su volonteri i tijekom koncerta volontirali. Prodavali su proizvode koje su sami izradili te proizvode koje su izradili učenici OŠ Švarča. Učenici volonteri koji su sudjelovali u akciji su: Letticija Papić, Petra Mejašić, Lea Teofanović, Noa Vuković, Lara Putrić, Nikolina Abramović, Marcell Muža, Agata Marija Skoko, Marita Malinac, Leunarda Zećiri, Adrian Kožul-Pavić.