1. sastanak Izvršnog tima Volonterskog centra RCK Mlinarska

U srijedu, 29. rujna 2021. godine, održan je online sastanak Izvršnog tima Volonterskog centra RCK Mlinarska.

Na sastanku je dogovorena provedba obilježavanja Tjedna volontiranja i jedne volonterske aktivnosti, predviđene Akcijskim planom Volonterskog centra, koja će se odvijati u periodu od 18. do 22. listopada 2021. godine.

U Tjednu volontiranja odabrat će se jedna volonterska aktivnost koja će se, u dogovoru s lokalnim okruženjem provesti i prema mogućnostima evaluirati. Tijekom obilježavanja Tjedna volontiranja provodit će se informiranje učenika i nastavnika o aktivnostima koje se planiraju provoditi: na štandu u prostoru škole, izradom informativnih materijala, na mrežnim stranicama škole, oglasnim pločama i sl.