2. sastanak projektnog konzorcija

Danas je online putem Zoom-a održan 2. sastanak projektnih partnera. Voditelj projekta Nenad Petrović informirao je prisutne o dosadašnjem tijeku projekta. Neke od bitnijih iznesenih informacija su da je na rad u projektu raspoređeno 60 zaposlenika korisnika i projektnih partnera, da je do sada potrošeno ukupno 3.348.275,05 kuna, da su izrađene analize stanja i procjene potreba RCK Mlinarska, strateški plan i akcijski plan razvoja za 2021. godinu. Uspostavljeno je privremeno funkcioniranje 5 od ukupno 8 planiranih RCK centara, izdan je udžbenik Dentalno asistiranje 1, a u programe stručnog usavršavanja do sada je uključeno 226 nastavnika. Također, izrađeni su web stranica i Fb profil projekta.

Sudionici sastanka dogovarali su se o aktivnostima koje će biti provedene u sljedećih godinu dana, a neke od njih su provedba terenske i praktične nastave te ljetnog praktikuma u KBC Rijeka, uspostava svih 8 RCK centara, završetak polovice digitalnih obrazovnih sadržaja i njihovo postavljanje na Edutorij, razvoj i provedba edukacija za nastavnike, učenike i zdravstvene radnike, organizacija studijskih putovanja, usavršavanje članova uprave RCK, sudjelovanje na WorldSkills Shangai 2022 te provedba postupaka nabave promo materijala i opreme.