2. specijalizirani sajam KBC Rijeka za učenike RCK Mlinarska

Devedesetak učenika RCK Mlinarska 6. studenog 2023. godine sudjelovalo je na specijaliziranom sajmu koji se održao u KBC Rijeka. Učenici su tako imali priliku posjetiti Objedinjeni hitni bolnički prijam na Sušaku, Zavod za podvodnu i hiperbaričnu medicinu te Zavod za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega.

Tijekom posjete učenici su naučili provoditi postupak hiperbarične oksigenoterapije u barokomori te osnovne standardne postupke sestrinske prakse u hitnoj medicini: ABCDE pregled, postavljanje orofaringealnog i nazofaringealnog tubusa, metode zaustavljanja krvarenja, imobilizacije kostiju, zglobova i kralježnice te kardiopulmonalnu reanimaciju djece i odraslih.