Stručno usavršavanje ravnatelja – Modeli prilagodbe za učenike s invaliditetom i učenike s teškoćama

Stručno usavršavanje ravnatelja sa svrhom usvajanja znanja i vještina potrebnih za primjenu Modela za prilagodbu i individualizaciju nastavnih programa za učenike i odrasle polaznike s teškoćama i invaliditetom u RCK Mlinarska održano je 6. studenog 2023. putem Zoom-a. Predavanje je održao Hrvoje Odak.