3. sastanak Izvršnog tima Volonterskog centra RCK Mlinarska

U srijedu, 3. listopada 2022., održan je online sastanak Izvršnog tima Volonterskog centra RCK Mlinarska.

Na sastanku su predstavljene planirane volonterske aktivnosti u ovoj školskoj godini te su predloženi termini i lokacije stručnih posjeta za učenike Škole za medicinske sestre Mlinarska, Srednje škole Viktorovac, Srednje škole Topusko, Škole za primalje, Zdravstvenog učilišta i Škole za medicinske sestre Vinogradska.

Također, na sastanku je dana preporuka za uključivanjem članova volonterskih klubova u zajedničku Interdisciplinarnu terensku nastavu RCK Mlinarska, najavljenu za kraj listopada odnosno početak studenog ove godine.