Donacijska akcija za udrugu La Verna

Povodom Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi, koji se svake godine obilježava druge subote u listopadu, volonteri Škole za medicinske sestre Vinogradska pridružili su se 8. listopada aktivnostima udruge La Verna, s ciljem podizanja svijesti javnosti o potrebama palijativnih pacijenata i njihovih obitelji te važnosti uloge volontera u palijativnoj skrbi. Udruga La Verna aktivno sudjeluje u pružanju podrške i liječenju osoba u potrebi, s ciljem unaprjeđenja društva u kojem živimo. Osobe koje se suočavaju s potrebom za palijativnom skrbi suočavaju se s brojnim izazovima, a isto tako i njihove obitelji, budući da briga za bolesnog člana zahtijeva emocionalnu i fizičku izdržljivost. Stoga je važno da im pružimo snažnu podršku koja uključuje cijelu zajednicu kako bi se osjećali podržano i kako ne bi ostali sami, oslanjajući se samo na vlastite snage koje mogu oslabiti kako bolest napreduje.

Angažman volontera Vinogradske predstavlja važan doprinos u senzibiliziranju društva za ove potrebe i naglašavanju uloge volontera u podržavanju palijativnih pacijenata.