3. sastanak Uprave RCK Mlinarska

Treći sastanak Uprave RCK Mlinarska održan je online, putem platforme Zoom, 29. rujna 2023. godine.

Na sastanku se razgovaralo o sustavu kvalitete RCK Mlinarska i implementaciji sustava za e-učenje u RCK škole te je dogovoreno da se za idući sastanak pripreme završne verzije Plana uvođenja sustava kvalitete u sve sastavnice RCK Mlinarska i Plana implementacije sustava za e-učenje u RCK škole.