Sudjelovanje na kongresu “Razvoj strategija za zdravlje mozga”

U organizaciji Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju u Šibeniku je od 27. do 30. rujna 2023. održan XIV. međunarodni kongres “Razvoj strategija za zdravlje mozga”.

Na kongresu su predstavljena 3 rada izrađena u sklopu RCK Mlinarska: Palijativna skrb kod neuroloških bolesnikaPojavnost i učestalost glavobolja u adolescentskoj dobi i Primjer dobre prakse u radu s modernom tehnologijom u bazalnoj stimulaciji neuroloških bolesnika.