Održana 3 ljetna praktikuma u KBC Rijeka za učenike RCK Mlinarska

U Kliničkom bolničkom centru Rijeka od 19.06. – 30.07. 2022. godine provedena su tri ljetna praktikuma za učenike RCK Mlinarska. Praktikum 1 obuhvatio je provedbu stručne prakse za medicinske sestre, Praktikum 2 pohađali su fizioterapeutski tehničari, dok je Praktikum 3 bio namijenjen primaljama-asistenticama. U ovim ljetnim aktivnostima sudjelovalo je ukupno 113 učenika i 13 nastavnika iz Škole za medicinske sestre Mlinarska, Škole za medicinske sestre Vinogradska, Škole za primalje, Srednje škole Viktorovac i Srednje škole Topusko.