Božićni sajam Zdravstvenog učilišta

Božićni sajam Zdravstvenog učilišta održan je 15. prosinca 2022. godine u popodnevnim satima. Na sajmu su održane brojne zanimljive aktivnosti i radionice namijenjene učenicima Učilišta i posjetiteljima sajma, poput Zubne kreacije, Iluzije u dentalnoj orginaciji, Božić kod fizioterapeuta, Kabinet vještina – prva pomoć i brojne druge.

Bila je to prilika da Zdravstveno učilište u blagdanskom ozračju predstavi svoje aktivnosti i strukovna zanimanja koja se mogu steći upisom njihovih programa.