Volonterski klub Škole za primalje organizirao Božićni sajam

Akcija izrade božićnih patuljaka od vune i organizacija Božićnog sajma 14. i 15. prosinca 2022. imala je cilj prikupiti novac za učenice Škole i Doma slabijeg imovinskog stanja. U potpunosti je uspjela i prikupljeno je dovoljno novca da se daruje deset učenica.