Međunarodna konferencija “Kakav odgoj želimo?”

U Zadru je od 18. do 20. svibnja 2023. godine održana Međunarodna znanstveno-stručna konferencija “Kakav odgoj želimo?”.

U sklopu konferencije mr.sc. Natalija Šnidarić održala je predavanje “RCK kao odgojno obrazovni izazov”.