“Na desnoj obali Drave”

Prvog dana travnja u Osijeku je održan tečaj za doktore dentalne medicine, dentalne tehničare i dentalne asistente pod nazivom “Na desnoj obali Drave”. Organizator događanja bila je Hrvatska komora dentalne medicine. U sklopu predavanja Maje Barošević, Asistiranje kod oralno-kirurških zahvata, održano je kratko predstavljanje udžbenika Dentalno asistiranje 1, 2 i 3 koji su razvijeni u sklopu projekta RCK Mlinarska.