Održan 1. sastanak projektnog tima

U Školi za medicinske sestre Mlinarska održan je 5. prosinca 2019. godine 1. sastanak projektnog tima koji će voditi projekt Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska.

Projektni tim je konstituiran na temelju odluke Ravnateljice ŠMS Mlinarska o imenovanju članova projektnog tima od 1.12.2019. , a čine ga Nenad Petrović (Učilište Ambitio – Voditelj projekta), Asja Jelaković (Ravnateljica ŠMS Mlinarska), Hrvoje Odak (Ravnatelj Zdravstvenog učilišta), Iva Milardović-Štimac (Grad Zagreb) i Željka Ciler (Učilište Ambitio – Administratorica projekta). Sastanci projektnog tima će se održavati prema potrebi, a između sastanaka članovi će komunicirati putem e-maila, telefona i drugih oblika elektroničke komunikacije.