Održan 1. sastanak stručne radne skupine za izradu strukovnog kurikuluma dentalni asistent/dentalna asistentica

Prvi sastanak stručne radne skupine za izradu strukovnog kurikuluma dentalni asistent/dentalna asistentica održan je 23. svibnja 2023. online, putem Microsoft Teams-a.

U uvodnom dijelu sastanka članovi RS upoznati su s preduvjetima za izradu strukovnog kurikuluma, njegovim osnovnim odredbama i sastavnicama te metodologijom i priručnikom za izradu kurikuluma. Nakon toga članovima RS predstavljen je prijedlog grupiranja skupova ishoda učenja u module i raspored modula po godinama obrazovanja.

Idući sastanak održat će se u lipnju 2023. godine.