Održan 3. sastanak stručne radne skupine za izradu strukovnog kurikuluma dentalni asistent/dentalna asistentica

Treći sastanak stručne radne skupine za izradu strukovnog kurikuluma dentalni asistent/dentalna asistentica održan je online, 14. lipnja 2023. godine.

Na sastanku su prezentirane konačne verzije dokumenata s rasporedom skupova ishoda učenja u module i rasporedom modula po godinama obrazovanja, kao i elementi skupova ishoda učenja unutar pojedinih modula.

Do idućeg sastanka u kolovozu ove godine potrebno je razraditi sve module sa svim skupovima ishoda učenja unutar njih.