Održan 4. sastanak stručne radne skupine za izradu strukovnog kurikuluma dentalni asistent/dentalna asistentica

Četvrti sastanak stručne radne skupine za izradu strukovnog kurikuluma dentalni asistent/dentalna asistentica održan je 29. kolovoza 2023. godine online, putem Microsoft Teams-a. 

Na sastanku je utvrđeno da je jedan dio strukovnog kurikuluma završen, a u narednom je periodu potrebno dovršiti preostali dio, kako bi se izrada cjelokupnog kurikuluma mogla privesti kraju.