Održana još 4 ljetna praktikuma u KBC Rijeka za učenike RCK Mlinarska

U Kliničkom bolničkom centru Rijeka od 29.05. – 04.08.2023. godine provedena su četiri ljetna praktikuma za učenike RCK Mlinarska. Praktikum 1 obuhvatio je provedbu stručne prakse za medicinske sestre, Praktikum 2 pohađali su fizioterapeutski tehničari, Praktikum 3 bio je namijenjen primaljama-asistenticama, a praktikum 4 zdravstveno – laboratorijskim tehničarima. U ovim ljetnim aktivnostima sudjelovalo je ukupno 148 učenika i 23 nastavnika iz Škole za medicinske sestre Mlinarska, Škole za medicinske sestre Vinogradska, Škole za primalje, Srednje škole Viktorovac, Srednje škole Topusko i Zdravstvenog učilišta.