Održan 8. sastanak Radne skupine za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK

Članovi radne skupine danas su napravili razradu strateških ciljeva RCK1-M1 Postići samostalnost RCK i RCK2-M2 Razviti potrebnu infrastrukturu te su za oba cilja definirane strategije, aktivnosti, specifični ciljevi i strateške mape ciljeva. Ujedno je dovšrena i izrada indikatora ostvarenja strateškog plana.