Održan 9. sastanak Radne skupine za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK

Članovi radne skupine danas su napravili razradu strateških ciljeva RCK4-M4 Razviti ergonomiju i salutogenezu, RCK5-M5 Povećati korisnost za društvo i RCK6-M6 Povećati broj zajedničkih aktivnosti s partnerima te su za sva tri cilja definirane strategije, aktivnosti, specifični ciljevi i strateške mape ciljeva. Time je posao na razradi strateških ciljeva dovršen te će se u sljedećem koraku pristupiti izradi vremenske dinamike njihovog ostvarenja.