RCK Mlinarska predstavljen na radionici Zdravlje na radu medicinskih sestara/tehničara

U sklopu međunarodne kampanje Healthy Workplaces koju provodi Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu danas je putem platforme MS Teams održana online radionica Zdravlje na radu medicinskih sestara/tehničara. Svrha ove radionice bila je osvijestiti buduće medicinske sestre/tehničare o stato-dinamičkim naporima, mišićno-koštanim bolestima te bolestima kože vezanima uz rad kod zdravstvenih djelatnika, kao i njihovom ranom otkrivanju i mjerama prevencije. Radionicom je dodatno naglašena potreba rada na siguran način te odgovarajuće mjere zaštite i sigurnosti na radu, a događanju je prisutvovalo više od 150 učenika petih razreda i nastavnika Škole za medicinske sestre Mlinarska.

Na radionici je Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska javnosti predstavila ravnateljica Asja Jelaković i upoznala prisutne sa skorom uspostavom Centra za ergonomiju i salutogenezu kroz čije će se aktivnosti značajno poboljšati uvjeti provedbe mjera sigurnosti i zaštite na radu za medicinske sestre i tehničare.

Predavači na radionici bili su:

  • Doc.dr.sc. Hana Brborović, dr.med.; Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
  • Asja Jelaković, dr.med.; Škola za medicinske sestre Mlinarska
  • Prim.dr.sc. Jelena Macan,dr.med., znan. savjetnik; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
  • Izv.prof.dr.sc. Milan Milošević, dr.med.; Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
  • Franka Šakić, bacc. med. techn.; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb i
  • Roko Žaja, dr.med,; Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet.