Održan početni (Kick Off) sastanak projektnog konzorcija

Prvi sastanak projektnih partnera održan je 16.07.2020. godine u amfiteatru Škole za medicinske sestre Mlinarska. Voditelj projekta predstavio je partnerima predviđenu dinamiku provedbe, koja je zbog potresa u kojem su stradale zagrebačke škole i otežanog djelovanja RCK zbog aktualne situacije u vezi s pandemijom Covid-19 te zbog dosta kasnijeg potpisivanja ugovora o financiranju od prvobitno planiranog, doživjela određene manje promjene. Partneri su izrazili svoju spremnost na aktivno sudjelovanje u projektu te se može zaključiti da je projekt započeo uspješno 🙂