Praktična nastava u klinici Ameos u Austriji

Učenici petog razreda ŠMS Mlinarska od 4. do 12. studenog 2023. godine bili su na zdravstvenim vježbama u sklopu praktične nastave održane u Klinici Ameos, u Bad Aussee-u u Austriji.

Tijekom provedbe praktične nastave učenici su upoznati s biopsihosocijalnim, multimodalnim i multimetodskim konceptom liječenja psihosomatskih bolesti.

Zdravstvene vježbe bile su korisne učenicima jer su naučili na koji način njegovati bolesnike s psihosomatskim poremećajima te primijeniti tehnike modernog i inovativnog pristupa u radu s takvim pacijentima.