Provedeno usavršavanje “Jačanje nastavnika za komunikaciju s učenikom”

U organizaciji RCK Mlinarska provedeno je stručno usavršavanje 29 nastavnika Srednje škole Viktorovac u Sisku sa svrhom jačanja njihovih kapaciteta za uspješnu komunikaciju s učenicima.

Edukaciju je vodila pedagoginja Marijeta Hammer, a održana je u 2 grupe – 4. siječnja 2023. za 14 nastavnika i 5. siječnja 2023. za njih 15.