Radni sastanak projektnog tima ŠMS Vinogradska

Na sastanku održanom 02. rujna 2021. godine u Školi za medicinske sestre Vinogradska, dogovoren je okvir za provedbu terenske i praktične nastave učenika u sklopu projekta, njihovog sudjelovanja na smotrama i natjecanjima, način evidentiranja sudionika u projektnim aktivnostima koje će škola organizirati te način izvještavanja o provedbi.

Tijekom sastanka predstavljeni su obrasci za izradu programa stručnog usavršavanja nastavnika i zdravstvenih radnika te izvannastavnih aktivnosti učenika, kao i rokovi izrade pojedinih dokumenata. Osim toga, predstavljen je i način sudjelovanja nastavnika u programima stručnog usavršavanja i studijskim putovanjima te odlazaka na konferencije i druge aktivnosti za razvoj njihovih kompetencija.

Razgovaralo se da prilozi za Godišnji izvještaj o radu CRK za tekuću školsku godinu trebaju biti izrađeni do sredine listopada, a da je školsko izvješće o provedenom samovrjednovanju potrebno dostaviti što prije.

Na samom kraju sastanka dogovoren je način knjiženja direktnih troškova projekta, dostave dokumenata za provedene postupke jednostavne nabave i povrata plaća za period 10/2020 – 01/2021 na račune MZO te načine provedbe zajedničke nabave specijalizirane opreme.