Radni sastanak projektnog tima ŠMS Mlinarska

Na današnjem sastanku koji se održao u Školi za medicinske sestre Mlinarska, članovi radne skupine dogovarali su se oko okvira za provedbu terenske i praktične nastave u sklopu projekta, njihovog sudjelovanja na smotrama i natjecanjima, načinu evidentiranja sudionika u projektnim aktivnostima koje će organizirati škola te o načinu izvještavanja o provedbi. Također, razgovaralo se o okviru sudjelovanja škole na Worldskills “Shangai 2022”.

U nastavku sastanka predstavljeni su obrasci za izradu programa stručnog usavršavanja nastavnika i zdravstvenih radnika te izvannastavnih aktivnosti učenika, kao i rokovi izrade pojedinih dokumenata. Osim toga, predstavljeni su i načini sudjelovanja nastavnika u programima stručnog usavršavanja i studijskim putovanjima te odlazaka na konferencije i druge aktivnosti za razvoj njihovih kompetencija.

Razgovaralo se da prilozi za Godišnji izvještaj o radu RCK za prošlu i Godišnji plan rada RCK za tekuću školsku godinu trebaju biti izrađeni do sredine listopada, a da je školsko izvješće o provedenom samovrjednovanju potrebno dostaviti što prije.