Radni sastanak RCK tima za razvoj ergonomije i salutogeneze

Današnji sastanak RCK tima za razvoj ergonomije i salutogeneze održan je online putem platforme Zoom.

Razgovaralo se o programu usavršavanja za nastavnike čija izrada je u tijeku, a planira se dovršiti nakon završetka Međupredmetne teme. Prva radna verzija međupredmetne teme je izrađena, a za dovršetak je potrebno proći odgovarajuće edukacije iz područja ergonomije i salutogeneze.

Na kraju sastanka, dogovoreno je da Đurđica Stanešić izvidi mogućnosti odlaska na potrebne edukacije.