Terenska nastava za učenike 5. razreda ŠMS Mlinarska – Pula

Za učenike 5. razreda Škole za medicinske sestre Mlinarska, od 26. do 29. travnja 2022., održana je terenska nastava u Puli i Rijeci.

Svaki dan učenici su imali terenske aktivnosti:

  • Posjet Općoj bolnici Pula
  • Posjet Medicinskoj školi Pula
  • Istraživanje rada Roberta Kocha i projekta iskorjenjivanja malarije na Brijunima
  • Posjet specijaliziranom sajmu u KBC Rijeka.

Tijekom terenske nastave učenici su se upoznali s organizacijom rada pulske bolnice te s obrazovnim programima i načinom rada Medicisnke škole Pula. Također, proširili su svoja znanja i spoznaje o djelokrugu rada medicinskih sestara, a stekli su i iskustvo profesionalne komunikacije s bolesnikom te primjene etičkih načela. Na specijaliziranom sajmu upoznali su se s organizacijom rada i mogućnostima zapošljavanja u KBC Rijeka.