Stručno usavršavanje ravnatelja – Modeli praćenja učenika i odraslih polaznika

Stručno usavršavanje ravnatelja “Modeli praćenja učenika i odraslih polaznika” provedeno je 6. studenog 2023. godine online, putem platforme Zoom.

Predavanje je održao Hrvoje Odak sa svrhom prenošenja znanja i vještina potrebnih za primjenu Modela za praćenje učenika i odraslih polaznika nakon završetka obrazovanja u RCK Mlinarska.