Sudjelovanje na Hrvatskom kongresu o Alzheimerovoj bolesti

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti održan je u Supetru na Braču, od 5. do 8. listopada 2022. godine. Izlaganje na skupu imala je Ines Štivić iz Škole za medicinske sestre Mlinarska kao koautorica rada Challenges at the end of life care in patients with Alzheimer’s disease objavljenog u časopisu Neurologia Croatica.

Glavni autor rada je Jorge Alberto Faria da Costa iz Diakonissen Krankenhaus Speyer iz Njemačke.