Volonteri SŠ Topusko obilježili Tjedan mozga

U SŠ Topusko, od 13. do 20. ožujka, obilježen je Tjedan mozga. Cilj je bio ukazati na važnost brige za vlastito zdravlje, kako tjelesno, tako i mentalno. Volonteri učenici istraživali su i proveli razne aktivnosti, a jedna od njih je i izrada mozga od gipsa i papira koji će zasigurno poslužiti u nastavi. Kroz cijeli tjedan, učenici su održavali prezentacije završnim razredima na temu „Mozak i stres“. Upoznali su učenike s vježbama za mentalno zdravlje te tehnikama suočavanja sa stresom, kako bi ih što bolje pripremili za život. Ovom akcijom željelo se potaknuti vršnjake na razmišljanje i osvješćivanje o ulozi mozga i brige za vlastito zdravlje. Volonteri (Ivan Godinić, Letticija Papić, Noa Vuković, Agata Marija Skoko, Muža Macell, Adraian Kožul-Pavić, Ema Tadžić) su iskazali zadovoljstvo što su odvojili dio svog vremena i posvetili ga druženju s vršnjacima.