Kud plovi ovaj brod :-) ?

Strateški plan Regionalnog centra kompetentnosti Mlinarska izradila je Radna skupina za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK, pod vodstvom prof.dr.sc. Željka Dobrovića. Proces izrade plana započeo je u veljači, a dovršen je u lipnju 2021. godine.

Tijekom procesa nastajanja Strateškog plana izrađena su dva separata:

  • Strateški ciljevi RCK Mlinarska i
  • Indikatori ostvarenja Strateškog plana,

a sadržaj oba separata uključen je i u završnu verziju Strateškog plana.

Na temelju ovog plana izrađivat će se Godišnji akcijski planovi razvoja RCK Mlinarska, a napredak u ostvarenju postavljenih ciljeva pratit će se kroz program Microsoft Project te prikazivati u obliku Godišnjih izvješća strateškog razvoja RCK Mlinarska.

Prvi Godišnji akcijski plan razvoja RCK Mlinarska izrađen je za 2021. godinu, odnosno za period srpanj – prosinac 2021. godine te će prvo Godišnje izvješće strateškog razvoja obuhvatiti isti vremenski period.

Odgovornost za provedbu Strateškog plana RCK Mlinarska leži na Radnoj skupini za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK i njenom voditelju. Radna skupina će redovito pratiti napredak ostvarenja strateških ciljeva i analizirati ga najmanje jednom u tri mjeseca te prema potrebi jednom godišnje revidirati postavljene strateške ciljeve, u skladu s rezultatima Godišnjeg izvješća strateškog razvoja.

Strateški plan RCK Mlinarska 2021.-2025.

Akcijski plan razvoja RCK Mlinarska za 2021.