Radni sastanak projektnog tima Srednje škole Topusko

Tijekom današnjeg sastanka održanog u Srednjoj školi Topusko, dogovoren je okvir za provedbu terenske i praktične nastave učenika u sklopu projekta, njihovog sudjelovanja na smotrama i natjecanjima, način evidentiranja sudionika u projektnim aktivnostima koje će škola organizirati te način izvještavanja o provedbi.

Sudionicima sastanka predstavljeni su obrasci za izradu programa stručnog usavršavanja nastavnika i zdravstvenih radnika te izvannastavnih aktivnosti učenika, kao i rokovi izrade pojedinih dokumenata. Predstavljen je i način sudjelovanja nastavnika u programima stručnog usavršavanja i studijskim putovanjima te odlazaka na konferencije i druge aktivnosti za razvoj njihovih kompetencija.

Definirano je da prilozi za Godišnji izvještaj o radu CRK za prošlu godinu i Godišnji plan rada CRK za tekuću školsku godinu trebaju biti izrađeni do sredine listopada, a školsko izvješće o provedenom samovrjednovanju potrebno je dostaviti što prije.

Također, dogovoren je način knjiženja direktnih i indirektnih troškova projekta, dostave dokumenata za provedene postupke jednostavne nabave i povrata plaća za period 10/2020 – 01/2021 na račune MZO te način provedbe zajedničke nabave specijalizirane opreme.